Řidiči pozor - žáby na silnici!

Žába 3.jpg

Obojživelníci patří mezi nejpozoruhodnější obratlovce vůbec. Jak již název napovídá – žijí dvojí způsob života – ve vodě i na souši. Ve většině případů přicházejí na svět jako vodní živočichové a později po složité proměně se z nich v dospělosti stávají suchozemští živočichové. Největší a nejznámější skupinou obojživelníků jsou žáby, které jsou nejvíce postiženy civilizačními vlivy okolní společnosti.

Reklama, která pomáhá

Zejména v posledních letech se snižuje jejich počet i druhové zastoupení. Tito živočichové jsou však nedílnou součástí naší přírody a právem do ní patří. Negativních vlivů, které ovlivňují jejich populace je hodně. Mezi nejdůležitější patří likvidace životního prostředí a prostředí vhodného k rozmnožování. Po celém území postupně mizí malé vodní plochy, tůňky v polích a lesích jsou často silně znečištěné černými skládkami. Dalším velice důležitým faktorem ovlivňující početnost obojživelníků je jarní tah k místům rozmnožování. Každoročně, když nastanou příhodné podmínky / zvýší se okolní teplota / opouštějí žáby své úkryty a míří k vodním plochám, kde dochází k páření. Vede je zrak a čich, ale vábí je i skřehotání ostatních jedinců, který vzniká vibrací hlasivek. Hlasy jednotlivých druhů se stejně jako u ptáků od sebe odlišují a je možné je navzájem identifikovat.

V těchto dnech jsou pracovníci záchranných stanic živočichů sdružené v Národní síti stanic pro handicapované živočichy / kontakty na tato zařízení najdete na www.zvirevnouzi.cz / voláni k případům, kdy jsou silničním provozem ohrožovány populace migrujících žab. Jejich tahové cesty jsou totiž často přetínány frekventovanými komunikacemi. Jarní migrace žab jsou pro tyto obojživelníky největším nebezpečím, neboť probíhají v poměrně krátkém časovém úseku a velmi masově. Na silnicích tak každoročně hynou desítky až stovky žab, což má pro další vývoj populace velký význam. Zvlášť v případech, kdy ztráty dosáhnou přes 25 % populace, není již schopna se s tím vyrovnat a dochází k úbytku.

Právě proto bychom chtěli apelovat na řidiče, kteří budou projíždět těmito úseky, aby se zde snažili obojživelníkům vyhnout, samozřejmě se zřetelem na svoji vlastní bezpečnost. Sami ochránci přírody či kdokoli další se může snažit „amatérsky„, ale účinně pomoci. Třeba tím, že upozorní ochránce přírody nebo samostatně bude přenášet jednotlivé jedince na druhou stranu vozovky. Tímto opatřením, které je velice náročné na čas lze zachránit až 90 % populace, což jistě není zanedbatelné. Další opatření může být směřováno na zhotovení záchytných plotů v kombinaci s padajícími pastmi umožňující odchyt živých jedinců. Tato nákladnější metoda však již vyžaduje i předchozí mapování tahových cest a spolupráci většího týmu lidí.

V každém případě, pokud se budou teploty vzduchu pohybovat v rozmezí 10 - 20  stupňů lze očekávat, že tah obojživelníků, do kterých patří i ocasatí mloci a čolci, dosáhne největší intenzity velice brzy či na některých místech již probíhá.

Dalším důležitým místem pro výskyt obojživelníků jsou vodní nádrže v obcích, které slouží jako požární, případně koupací v letním období. Tyto malé vodní plochy lákají obojživelníky k rozmnožování a to bývá problém. Tyto nádrže jsou s železnou pravidelností čištěny především dobrovolnými hasiči právě v době, kdy v nich vzniká nový život. Rádi bychom tedy apelovali na obce, popř. hasiče, kteří organizují toto čištění, aby to udělali co nejdříve po zimě, tedy v době, kdy tah obojživelníků ještě neprobíhá. I tímto opatřením se zachrání mnoho stovek obojživelníků.

Vzhledem k tomu, že situace s obojživelníky není příznivá, vyhlásil Český svaz ochránců přírody aktivitu s příznačným názvem „Akce žába". Touto akcí chce zmapovat všechna nebezpečná místa, kde k nadměrnému úhynu obojživelníků na silnicích dochází a informovat veřejnost i státní správu o těchto úsecích. Do budoucna je cílem o tyto úseky s pomocí veřejnosti pečovat a obojživelníky přes ně přenášet či zde vybudovat síť podchodů, které by umožňovaly obojživelníkům bezpečnou migraci. Pro pomoc obojživelníkům je však důležité rizikové úseky silnic znát. V České republice je zatím evidováno více než 300 těchto úseků! Nebezpečných míst je však určitě více, proto AKCE ŽÁBA! Do akce se tedy může zapojit každý, komu není lhostejný osud obojživelníků. Podrobnosti a další informace o akci lze najít na internetových stránkách www.csop.cz/akcezaba .

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá

 
 

Mohlo by vás zajímat


Neberte mláďata rodičům

Datum: 18.03.2019
Jaro je obdobím, kdy začínají mít napilno ochránci přírody provozující záchranné stanice živočichů. I několikrát denně řeší případy volně žijících zvířat. Nejedná se jen o nejrůzněji...
více...

Dobrovolníci budou uklízet okolí Klabavské nádrže. Přijďte pomoci i Vy!

Datum: 07.03.2019
Český svaz ochránců přírody v Rokycanech, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rokycany, Povodí Vltavy, s. p. a řada nadšených dobrovolníků bude v sobotu 30. března uklízet okolí...
více...

Za zimujícími opeřenci k Berounce

Datum: 16.01.2019
Za mořskými orly, ale i dalšími zajímavými živočichy se vydají rokycanští ochránci přírody v rámci tradiční zimní vycházky zaměřené na pozorování vodních ptáků zimujících na řece...
více...