Rokycanští zvířecí záchranáři nezahálejí

csop-rokycany-Jestřáb lesní - detail.jpg

Rokycansko je zajímavé nejen z historického, turistického, ale i ochranářského hlediska. Od roku 1990 zde působí záchranná stanice živočichů pracující pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech, ve které bylo za dobu jejího působení přijato a léčeno 6008 živočichů, především ptáků.

Reklama, která pomáhá

Hlavním cílem a posláním stanice je záchrana a léčení zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich příprava na návrat do volné přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné přenosy živočichů z míst jejich bezprostředního ohrožení, v zimních měsících péče o hibernující živočichy – především ježky a netopýry, vyprošťování vrubozobých ptáků ze zamrzající vodní plochy, hospitalizace v zimě vyčerpaných živočichů především vinou nedostatku přirozené potravy, mapování živočichů v přírodě pro možnost adopce, záchranné chovy v případě vzácných živočichů, sestavování párů z handicapovaných jedinců pro jejich rozmnožování v zajetí, vyhledávání příčin zranění živočichů v přírodě a jejich odstraňování ve spolupráci s dalšími subjekty.

V expoziční části stanice pravidelně probíhají exkurze nejen pro děti a mládež z mateřských, základních a středních škol, ale i pro zájemce z řad nejširší veřejnosti, myslivce nevyjímaje. Exkurze jsou zaměřeny nejen na poznávání živočichů, ale i na problémy, které jsou jim způsobovány ze strany civilizace. Stanice při své bohaté činnosti spolupracuje nejen s ochranářskými a mysliveckými organizacemi, ale i se státní správou a samosprávou, která je pravidelně informována o činnosti a výsledcích zařízení formou dílčích či výročních zpráv.

V průběhu roku 2015 bylo do záchranné stanice živočichů ZO ČSOP Rokycany přijato celkem 472 exemplářů volně žijících živočichů v padesáti tří druzích. Z toho bylo 317 vypuštěno zpět do volné přírody, přičemž se při navracení do přírody využívá nejen přímé vypouštění dospělých jedinců, ale i adopce mláďat pěstounským rodičům stejného druhů či metoda volného letu, která se osvědčuje především u vypouštění poštolek obecných. Do dalšího chovu či držení bylo předáno 38 jedinců a 117 se jich i přes veškerou péči nepodařilo zachránit.

Záchranná stanice živočichů v Rokycanech garantuje záchranu zvířat na Berounsku, Hořovicku a Rokycansku, tedy na území Středočeského a Plzeňského kraje, přičemž oba kraje významně finančně podporují tyto aktivity. Pro zajištění odchytu, ošetření a léčby živočichů disponuje stanice potřebným materiálním, technickým i personálním vybavením. V prostorách stanice jsou umístěny i trvale handicapovaní živočichové sloužící k ekologické výchově.

Důvody přijímání volně žijících živočichů jsou různé, nicméně mezi ty nejčastější patří popáleniny elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Velice časté jsou i zranění způsobená dopravními prostředky, nárazy do překážek či napadení jinými živočichy. Zvláštní skupinu tvoří mláďata, která ne vždy vyžadují pomoc a pro svoji nesamostatnost jsou často odchycena a přinesena do stanice. Mezi další příčiny, pro které se živočichové dostávají do našeho zařízení, patří náhodné odchyty, pády do nejrůznějších prostor či vysílení organismu. Vzhledem k tomu, že se velice často jedná o nález zvěře, jsou o pomoc požádána místně příslušná myslivecká sdružení. Všichni živočichové přijatí do záchranného centra jsou evidováni v počítačovém programu, který používají všechny záchranné stanice v České republice, čímž dochází k sumarizaci výsledků v rámci činnosti celé Národní sítě záchranných stanic.

V roce 2015 byli v rokycanské záchranné stanici živočichů léčeni i vzácnější a zajímavější druhy. Mezi ně patřil např. vydra říční, králíček obecný, kavka obecná, dlask tlustozobý, prase divoké, muflon, jestřáb lesní, čáp černý, ledňáček říční či kalous ušatý. Naopak nejčastějšími pacienty stanice v roce 2015 byli ježek západní /52/, netopýr hvízdavý /47/, sýkora koňadra /37/, kos černý /35/ či poštolka obecná /34/. Zodpovědnou osobou za činnost záchranné stanice živočichů je Pavel Moulis, který má nejen několikaleté zkušenosti s odchytem, léčením, rehabilitací i vypouštěním živočichů zpět do přírody, ale absolvoval několik chovatelsko-ochranářských kurzů zvyšující kvalifikaci pro tuto náročnou činnost. Nedílnou součástí činnosti stanice jsou i záchranné přenosy živočichů z míst, kde jim hrozí nebezpečí nebo komplikují soužití s lidmi.

Na podporu záchranných stanic volně žijících živočichů byla v prosinci roku 2005 vyhlášená veřejná sbírka „Zvíře v nouzi„. Díky kvalitně odváděné činnosti rokycanských ochránců přírody dosahuje rokycanská stanice výrazného úspěchu při získávání počtu dárcovských sms zpráv. Pokud se i Vy chcete stát významnými podporovateli, můžete zaslat dárcovskou sms zprávu ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777. Pokud činnost rokycanských ochránců chcete podpořit výrazněji, pak si na svém mobilním telefonu zadejte sms ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI ROKYCANY a opět odešlete na 87777. V tomto případě Vám bude odcházet pravidelně po dobu jednoho roku částka 30,- Kč na podporu našeho zařízení. Pochopitelně lze zasílat přímo i finanční příspěvky na č.ú. 33553322/0800 s variabilním symbolem 2901. Ať už se však rozhodnete pro jakoukoli podporu, budeme Vám velice vděčni, neboť finančních prostředků není nikdy dost.

O zajištění finančních prostředků na činnost stanice se starají i sami členové. Organizují řadu zajímavých akcí pro veřejnost, které lze nalézt na webových stránkách organizace s adresou www.csop.erc.cz . Nejedná se jen o vycházky, zájezdy, ale příznivý ohlas má i tradiční podzimní ochranářský ples. O rokycanské stanici se díky publikační činnosti ví nejen v regiónu, ale i v celé republice, což je jistě dobrou vizitkou party zapálených lidí.

Vzhledem k tomu, že rokycanská záchranná stanice živočichů oslavila v loňském roce čtvrt století fungování, připravuje pro své členy i příznivce malé připomenutí. To se uskuteční v sobotu 27. února 2016 v sále Restaurace Na Střelnici v Rokycanech a zájemci o tento společenský večer s programem se mohou hlásit již nyní, neboť kapacita sálu je omezena. Kontaktní telefon je 603239922.

Autor: (Pavel Moulis)

Reklama, která pomáhá

 
 

Mohlo by vás zajímat


Řidiči pozor - žáby na silnici!

Datum: 29.03.2019
Obojživelníci patří mezi nejpozoruhodnější obratlovce vůbec. Jak již název napovídá – žijí dvojí způsob života – ve vodě i na souši. Ve většině případů přicházejí na svět jako...
více...

Neberte mláďata rodičům

Datum: 18.03.2019
Jaro je obdobím, kdy začínají mít napilno ochránci přírody provozující záchranné stanice živočichů. I několikrát denně řeší případy volně žijících zvířat. Nejedná se jen o nejrůzněji...
více...

Dobrovolníci budou uklízet okolí Klabavské nádrže. Přijďte pomoci i Vy!

Datum: 07.03.2019
Český svaz ochránců přírody v Rokycanech, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rokycany, Povodí Vltavy, s. p. a řada nadšených dobrovolníků bude v sobotu 30. března uklízet okolí...
více...