Sdílené pracovní místo firmy v ČR zatím neznají

Portus Prachatice-sdilene prac misto.jpg

V ČR existuje pouze 7 % firem a organizací, u kterých v praxi funguje tzv. „sdílené pracovní místo“. Vyplynulo to z prvních výsledků projektu METR, který realizuje Fond dalšího vzdělávání. Sdílené pracovní místo patří mezi flexibilní formy práce, které propaguje neziskovka Portus Prachatice v rámci projektu Práce a děti pod jednou střechou financovaného z Norských fondů.

Reklama, která pomáhá

Sdílené pracovní místo v praxi znamená to, že zpravidla dva pracovníci na zkrácený úvazek sdílejí společnou náplň práce. Pracují jako unikátní tým se společnými kompetencemi, který může být efektivnější než prostý součet jejich úvazků. V sousedním Německu, Dánsku či ve Velké Británii se podíl této flexibilní formy práce počítá v desítkách procent. Toto porovnání je možné udělat díky již zmiňovanému projektu METR, který probíhá již více než rok a navazuje na dotazníkové šetření mezi zaměstnavateli v ČR, kterého se účastnilo 4500 respondentů. Výsledek jednoznačně ukazuje, že zaměstnavatelé u nás sdílené pracovní místo nejen nevyužívají, ale v mnohých případech dokonce ani neznají.

Nezisková organizace Portus Prachatice, o.p.s. se v rámci projektu Práce a děti pod jednou střechou podpořeného Nadací OSF z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů snaží formou seminářů a setkání motivovat zaměstnavatele, aby flexibilní formy práce využívali. „V případě sdíleného pracovního místa přestává fungovat jednoduchá matematika“, uvedl Ing. Petr Šmíd, ředitel organizace. „Pokud namísto jednoho člověka na plný úvazek se rozhodne zaměstnavatel na sdílené pracovní místo obsadit dva lidi na poloviční úvazky, začne platit rovnice 1/2 + 1/2 = 2“, dodal Ing. Petr Šmíd.  Ve výsledku je totiž odvedeno větší množství práce, než by tomu bylo u jediného zaměstnance, který by v součtu měl stejný úvazek. Důvodem je řada výhod, které sdílené pracovní místo nabízí pro zaměstnance i zaměstnavatele. V prvé řadě je to 100% zastupitelnost, dále vyšší spokojenost, pracovní nasazení, motivace a především loajalita obou zaměstnanců.  „V praxi je zatím největší překážkou nalezení vhodné dvojice, která vzájemně nesoutěží, efektivně spolupracuje a je schopna nést odpovědnost i za chyby druhého. Logicky není vhodná pro pozice s příliš nízkým příjmem, neboť polovina platu je pak nedostačující“, shrnuje postřehy ze setkání se zaměstnavateli Petr Šmíd.

Nejčastěji o tuto flexibilní formu práce žádají ženy pečující o malé děti, které nechtějí pracovat na plný úvazek.  „Do našeho Rodinného centra Sluníčko chodí maminky s malými dětmi a víme, jak je pro ně těžké sehnat práci na částečný úvazek. Proto je jedním z cílů našeho projektu Práce a děti pod jednou střechou osvěta a hlavně motivace zaměstnavatelů na Prachaticku zavádět flexibilní formy práce“, vysvětluje Mgr. Tereza Ksandrová, realizátorka RC Sluníčko. „Pokud se maminkám podaří takovouto práci najít, váží si toho, a tomu odpovídá i pracovní nasazení“, dodává Mgr. Tereza Ksandrová. Vedle matek na MD a RD vyhledávají částečný úvazek i studenti a absolventi škol, lidé v důchodovém a předdůchodovém věku, osoby pečující o člena rodiny či osoby zdravotně postižené.

Autor: Mgr. Alena Doležalová, Portus Prachatice, o.p.s.

Reklama, která pomáhá