Slavnostní otevření nové budovy Diecézní charity Litoměřice

Mše svatá celebrovaná Mons. Janem Baxantem – kopie.JPG

Zdroj: (Edith Kroupová)

V pátek 25.10.2013 proběhlo slavnostní otevření nové budovy Diecézní charity Litoměřice. Zahájeno bylo mší svatou.

Reklama, která pomáhá

V kostele Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích se v pátek 25.10. sešlo více než 60 příznivců a přátel litoměřické Charity, aby společně poděkovali za úspěšné dokončení opravy nového charitního sídla. Mši svatou celebroval Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Diecézní charita Litoměřice změnila adresu v červenci tohoto roku, stavební úpravy však probíhaly ještě následující měsíce. Nyní, až na drobné práce, je rekonstrukce budovy dokončena.

Po úvodní mši svaté se hosté přesunuli do současného sídla Charity v ulici Kosmonautů 2022. Zde ředitelka Diecézní charity poděkovala všem, kteří se na opravě a stěhování podíleli: „Velký dík patří také německým charitám a nadaci Renovabis, které na opravu přispěly významnou částkou. Nová budova byla vzhledem k nedostačujícím prostorám pro činnost Charity nutností,“ uvedla ředitelka DCH Litoměřice, Růžena Kavková a dodala: „Věřím, že se nám zde v blízké době podaří otevřít také mateřskou školu.“

Činnost Charity vyzdvihl také litoměřický biskup: „Charita koná záslužnou práci, a k tomu potřebuje patřičné zázemí. Je krásné, že na prvním místě byla služba lidem, a až po té následovalo zajištění samotného zázemí Charity.“

K otevření nové budovy se vyjádřili rovněž zástupci města Litoměřice, Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města a Jan Szántó, litoměřický místostarosta. Upozornili na dobrou spolupráci Charity s městem, což ve svém projevu potvrdila rovněž ředitelka Charity, Kavková. Na slavnosti nechyběli ani hosté z Německa, ředitelé a prezidenti oblastních a farních charit litoměřické diecéze, ale také diecézních a arcidiecézních charit z celé České republiky.  

Litoměřický biskup novým prostorám Charity požehnal a všichni zúčastnění si je po té mohli prohlédnout. Zavítali rovněž do sousedství Charity, kde město Litoměřice vybudovalo malometrážní byty pro seniory, které byly veřejnosti poprvé představeny zároveň s novými prostorami Charity. 

O kulturní zpestření dne se postarala slečna Ludmila Landová, žákyně Základní umělecké školy v Litoměřicích, která zahrála na housle za doprovodu maminky, Marie Landové. Na závěr se hosté občerstvili rautem, připraveným kuchařem Farní charity Litoměřice, panem Rubešem. 

Autor: (Edith Kroupová)

Reklama, která pomáhá