Sokoli letos v Praze obsadili pět hnízdních budek. Populace se rozrostla o 4 mláďata

cso-sokol stehovavy.jpg

Celkem pět párů sokolů stěhovavých letos obsadilo hnízdní budky připravené pro ně ornitology. Jedná se o již šestou hnízdní sezonu po sobě, od kdy se podařilo kontinuitu hnízdění těchto vzácných dravců v Praze obnovit. Letos byla úspěšná dvě hnízdění v areálech Michle (1 mládě) a Holešovice (3 mláďata). Další dva páry (Malešice a Třeboradice) hnízdily neúspěšně a zcela nový pár osídlil budku ve FN Motol.

Reklama, která pomáhá

V souvislosti s přípravami hnízdišť na jaro a se zpracováním nashromážděných informací přináší konec roku ohlédnutí za minulou hnízdní sezonou a její bilancování. Rok 2018 byl pokračováním úspěšného trendu z předchozích sezon a hnízdní populace sokolů se rozrostla o další pár. V roce 2018 se tak Praha mohla pyšnit hned pěti obsazenými hnízdními budkami, přičemž ve čtyřech probíhalo hnízdění již dříve. „Máme velkou radost, že intenzivní úsilí a finanční prostředky, které společně s Pražským magistrátem věnujeme instalacím, údržbě a sledování hnízdních budek, se takhle vrací,“ komentuje aktuální stav ornitolog Dušan Rak.

Rekordní počet obsazených budek se nicméně neprojevil do počtu vyvedených mláďat, pravděpodobně kvůli ne zcela optimálním povětrnostním podmínkám. „Úspěšné byly letos páry v Holešovicích (PTAS) se třemi mláďaty a v Michli (také PTAS), kde bylo vyvedeno jedno mládě. U tradičně spolehlivého páru z Malešic (ZEVO PSAS) i prvním rokem hnízdícího páru v Třeboradicích (Energotrans) jsem při fyzické kontrole zjistil jen nevylíhlé snůšky. Mile nás v průběhu sezóny překvapil zcela nový pár, který obsadil i poslední volnou hliníkovou budku na komíně FN Motol. Na zahnízdění již bylo pro tento rok pozdě, nicméně pár se zde pěkně zabydlel, což je velkým příslibem,“ shrnuje letošní sezónu Rak.

Na sakrálních a dalších technických stavbách v Praze ornitologové dosud pro sokoly instalovali celkem osm hnízdních budek. Časem se jako nejvhodnější ukázaly právě budky na vysokých komínech, přičemž tři další budky na nižších stavbách prozatím obsazují jen menší poštolky. „Aktuálně sokoli obsadili vlastně všechny nabídnuté budky na ochozech komínů. Díky finanční podpoře pražského Magistrátu se nám síť budek daří udržovat a doufejme v budoucnu ještě dále rozšířit,“ nastiňuje plány ochranářů Rak.

„Pražský magistrát s námi spolupracuje již několik let a pomohl jak financovat prvotní instalaci některých hnízdních budek na komínech našich partnerů, tak zejména provádět jejich pravidelnou údržbu a monitoring. Velmi si vážíme a ceníme také fungující spolupráce s vlastníky objektů, kde jsou budky instalovány a také přízně a podpory dalších lidí, kterým není osud sokolů lhostejný,“ dodává Rak.


Sokol stěhovavý je vzácný a ohrožený druh dravého ptáka, který před několika desetiletími téměř vyhynul v celé Evropě důsledkem používání insekticidu DDT. Ten se vlivem potravního řetězce hromadil v tělech sokolů, způsoboval nízkou plodnost a ztenčení skořápek vajec, takže je ptáci na hnízdech rozmačkali. Díky systematické ochraně se sokoli postupně znovu vracejí na svá historická hnízdiště, kterými jsou zejména vysoké a klidné skalní stěny. Vhodných nerušených lokalit ovšem v přírodě dále ubývá a počty hnízdících párů tak zůstávají velmi nízké – aktuálně na českém území hnízdí jen něco kolem 60 párů. Ptáci proto hledají pro hnízdění alternativy v podobě měst a technických staveb v krajině. Do měst je přitahuje i velká nabídka snadno dostupné potravy – hejna holubů věžáků.

Bez pomoci lidí se přítomnost sokolů ve městech ovšem neobejde, přičemž základem ochrany je nabídka bezpečných hnízdišť na vhodných místech. Taková ochrana není možná bez úzké spolupráce ornitologů a vlastníků či správců výškových budov. Na instalaci a údržbě aktivních hnízdních budek aktuálně v Praze spolupracuje Česká společnost ornitologická s Pražskou teplárenskou a.s., Pražskými službami a.s., s fakultní nemocnicí Motol a s firmou ČEZ/Energotrans a.s. provozující areál Třeboradice. Projekt je dále podporován řadou dalších partnerů včetně významné finanční podpory Pražského Magistrátu.

Autor: Česká společnost ornitologická

Reklama, která pomáhá