Světový den proti násilí na seniorech

nopreview.png

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje pořádá u příležitosti připomenutí Světového dne proti násilí na seniorech diskuzní fórum na téma: DOMÁCÍ NÁSILÍ NA SENIORECH. Fórum proběhne 25. 06. 2013 od 15:00 hodin v Integračním centru Kosatec, Sladkovského 2824 Pardubice.

Reklama, která pomáhá

Domácí násilí je násilí mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. Domácí násilí se rozvíjí postupně, má svou dynamiku a cyklický průběh. Ohroženou osobou se může stát každý – žena, muž, dítě i senior.
V Česku se každý den objeví nový případ týrání seniora, každého druhého pak týrá vlastní rodina!

Mezi formy násilí na seniorech lze zařadit: bití, odpírání jídla, vystavování chladu, nadávky, urážky, ponižování, přisvojování si důchodu, omezování sociálních kontaktů, odpírání péče. Tyto formy se většinou objevují v kombinaci.

Cílem fóra je pokusit se nahlédnout na problematiku domácího násilí na seniorech. V programu se objeví témata: Vymezení problematiky domácího a mezigeneračního násilí, příběhy seniorů, které přednese Zdeněk Rumpík, herec VČD Pardubice. Dalším tématem budou psychologická specifika seniorů ohrožených domácím násilím pod vedením PhDr. Františka Kučery.

Na 15. června vyhlásila mezinárodní organizace INPEA - International Network for Prevention of Elderly Abuse, Světový den připomenutí násilí na seniorech - World doder Abuse Awareness Day.

Záštitu nad Světovým dnem proti násilí na seniorech převzal v Pardubickém kraji senátor Ing. Petr Šilar a Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor.

Akce je hrazena z projektu prevence kriminality zaměřeného na prevenci násilí v rodinách, který byl podpořen z dotačního programu MVČR.

Před násilím nesmíme zavírat oči!

Reklama, která pomáhá