Také v litoměřické diecézi byla Tříkrálová sbírka úspěšná

schltm-sbirka-2018-Děkujeme.JPG

Výtěžek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi činil v letošním roce 2.901.608 korun. Všem dárcům i dobrovolníkům patří veliký dík.

Reklama, která pomáhá

V rámci litoměřické diecéze koledovalo celkem 24 různých charit a farností, díky nimž se podařilo vykoledovat o více než půl milionu vyšší částku, než v předešlém roce (TS 2017 - 2.349.405 korun).

„Lidé byli letos neskutečně milí. Jen výjimečně jsme se setkali s odmítnutím. I děti už se na koledu těší. Radost je vzájemná, my potěšíme a obdarujeme ty, které navštívíme a oni na oplátku potěší svou radostí a často i malými dárky nás. Výtěžek je pak pro nás odměnou a možností pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují a ne jen za něj patří všem dobrovolníkům i dárců, veliký dík,“ vyjadřuje spokojenost s letošní akcí Veronika Vedejová, koordinátorka sbírky v litoměřické diecézi.
Celkem 940 pokladniček plnili koledníci v průběhu prvních čtrnácti dnů roku 2018.

Podrobné výsledky sbírky jsou k dispozici zde: http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

„ Všem dárcům i koledníků a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky patří náš veliký dík a obdiv. Bez jejich ochoty a nadšení by se tato akce nikdy nemohla uskutečnit,“ děkuje Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Poděkování pro koledníky si připravila litoměřická Diecézní charita také v sobotu 27. 1. , kdy si mohli zdarma přijít zabruslit na litoměřický zimní stadion, za což patří dík také zimnímu stadionu.

Letošní výtěžek pomůže například tříletému Toníkovi z Jirkova s dětskou mozkovou obrnou, kterému umožní pobyt v rehabilitačních lázních, jenž nehradí pojišťovna nebo zakoupením notebooku chlapci z Libochovic, který po těžké nemoci zůstal upoután na invalidní vozík a často komunikuje se školou z domova.

Koordinátor Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi: Veronika Vedejová, telefon: 416 531 361, 734 435 168, e-mail: veronika.vedejova@ltm.charita.cz

Autor: Edith Vlčková, Diecézní charita Litoměřice

Reklama, která pomáhá