Tisíce dětí sbíraly hliník pro Charitu

děti.JPG

Zdroj: (Jiří Vlček)

Charita sv. Anežky Otrokovice uzavřela více než půlroční sbírku hliníku ve prospěch její činnosti. Do sbírky se zapojilo více 2500 dětí z 9 ti základních a středních škol v Otrokovicích a Napajedelech, otrokovičtí farníci, skauti či kluby seniorů. Výtěžek podpoří seniory Charitního domova. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 22. 4. 2014 v 16:00 v parku před otrokovickou Poliklinikou v rámci Dne Země.

Reklama, která pomáhá

„Naše škola se již druhým rokem zapojila do projektu Hliník pro Charitu, který vyhlásila Charita sv. Anežky Otrokovice. Žáci za vydatné podpory svých rodičů sbírali během druhého pololetí vše, co je z hliníku. Nejen že se naučili rozeznávat předměty z hliníku, třídy mezi sebou soupeřily, kdo už má více materiálu, ale těšili se také, jak s nasbíranými předměty pak naloží.“řekla Kateřina Skochová, třídní učitelka 4. A základní školy T. G. M.v Otrokovicích.

Charita sv. Anežky sbírku hliníku organizovalajiž podruhé. Akce trvala od října minulého roku až do dubna. Po celou dobu trvání akce mohli občané nosit hliník přímo do Charitního domova nebo do nejbližší zapojené školy v Otrokovicích, Napajedlech, Tlumačově, Kvasicích, Pohořelicích a Halenkovicích. Sbírali zejména žáci škol, kterých bylo více než 2500. Připojili se i otrokovičtí skauti, farníci a kluby důchodců. Pytlů s hliníkem byly desítky, celkově se pak vybralo 870 kilogramů!

„Letos nám občané Otrokovic pomohli podpořit zakoupení nové myčky nádobí a elektrického vakového zvedáku pro seniory Charitního domova. Celková částka činí rovných 20 000,- Kč.“, řekla fundraiserka Charity Veronika Karbowiaková.

Žáci a učitelé škol pojali sbírku různě. Situaci na škole T.G.M. to popisuje Skochovátakto: „Každá třída tvořila z materiálu, který nasbírala svou postavu, která se jmenovala ATIRACH. Kreativita dětí, jejich nápady, fantazie, nutnost spolupráce, trpělivost i síla, to byly předpoklady, které vedly k sestavení úspěšného díla.  A že se postavy vydařily, o tom svědčí zaplněná chodba školy, kde stálo 19 podivných hliníkových příšerek se stejným jménem Atirach a všude kolem byly zvědavci, kteří odborně hodnotili úspěšnost svých konkurentů.“

Novinkou pro letošní kolo je zdvojnásobení vybrané částky firmou Metalšrot Tlumačov, a. s.„Charita prostě není jen o finančních darech, ale pomoci mohou všichni, kteří mají srdce na správném místě, to je ta pravá charita“, dodává Jiří Vlček, zástupce ředitele Charity. „Výhodou této „sbírky“ je spojení sociálního a ekologického aspektu. Efekt je pak dvojí - učíme se třídit odpad, a tím vlastně přispíváme potřebným. Děkujeme všem za jejich obětavost,“ dodává Vlček.

Autor: (Jiří Vlček)

Reklama, která pomáhá