Tradiční čínská medicína léčí už čtyři a půl tisíce let

Yin and Yang.jpg

Foto: hvaldez1 | Zdroj: sxc.hu

Tradiční čínská medicína je nejstarším uceleným léčebným systémem. Ačkoliv dnes patří mezi alternativní přístupy, zažívá v západním světě velkou renesanci.

Reklama, která pomáhá

Tradiční čínskou medicínu si většina lidí spojuje s akupunkturou. Tedy léčbou, kdy terapeut z neznámých důvodů vytváří z nemocného „jehelníček“.

Ve skutečnosti však akupunktura představuje jen jednu z jejich dílčích částí. Jde o prastarý a velice široce provázaný obor zahrnující v sobě kromě klasického lékařství (jak ho známe v západní medicíně) také např. psychologii, patologii, diagnostiku, ale i výživové poradenství nebo filozofii.

Základ léčby tvoří prastará filosofická teorie Jin a Jang, podle níž všechno na světě má svůj opak a zároveň všechno je vzájemně propojené. „Jin“ znamená v překladu tmavé místo, severní svah, něco zamračeného a zahaleného. Je to pasivní, tmavý element symbolizovaný vodou a zemí a představuje také ženský princip. „Jang“ je naopak světlé místo či sluneční světlo. Znázorňuje veselí, aktivitu, den, přísluší principu mužskému a je symbolizovaný ohněm a větrem. Známý harmonický černobílý kruh pak ukazuje propojenost obou principů, jejich závislost, vzájemnou provázanost i skutečnost, že kruh je nedělitelný.

Jak „vyladit“ tělo

A stejně tak jako do sebe oba principy dokonale zapadají a vytvářejí harmonický celek veškerých jevů, dívá se tradiční čínská medicína také na tělo a duši člověka jako na jednolitý provázaný celek. Zdraví se z tohoto úhlu pohledu chápe jako jemně „vyladěná“ harmonie těla i ducha, kdy vše, laicky řečeno, funguje, jak má.

Během tisíciletého vývoje dosáhli někteří čínští lékaři skutečného mistrovství. Na akupunkturní mapě těla se jim podařilo vyznačit čtrnáct hlavních energetických drah spojujících důležité orgány v těle. Říká se jim meridiány. Proudí přes ně krev, stejně jako živoucí energie čchi získaná z potravy a dýcháním a částečně vytvořená v ledvinách.

Zablokování drah vede ke vzniku nejrůznějších nemocí. Úkolem lékaře je proto najít a vhodně stimulovat narušené dráhy a navrátit tak nemocnému tělesnou i duševní harmonii. Na rozdíl od medicíny západní jsou tedy tradiční čínští lékaři vlastně schopni odhalit také nemoc, která ještě nepropukla a nežádoucímu vývoji vhodně zabránit.

A jaké prostředky k tomu používají?

Prostředky tradiční čínské medicíny

  • akupunktura
  • akupresura
  • čínská masáž
  • výživové poradenství
  • fyzické cvičení
  • filosofie

Vedle akupunktury spočívající ve stimulaci drah pomocí drobných jehel je důležitou součásti tradiční čínské medicíny také léčba bylinnými směsmi a správně řízená životospráva. Ta znamená kromě vhodně upraveného jídelníčku také spánek, režim dne, práci, odpočinek i emoce. Jedinečný je i pohled této nauky na potraviny, které staví do roviny s bylinkami.

Mladší sestra ze „západu“

Západní lékař se dívá na nemocného v jiném světle než lékař tradiční čínské medicíny. Zatímco čínský terapeut vnímá pacienta jako neoddělitelnou součást přírody a nemoc jako napravitelnou odchylku od rovnováhy, jeho západní kolega používá optiku vnějšího pozorovatele a léčí pouze „porouchaný“ orgán.

Například léčba alergií je doménou tradiční čínské medicíny. Odborník zde chápe vnitřní prostředí alergika jako „doutnající popel“. Když jej na jaře a v létě rozfouká „horký vítr“, vzplane plamenem, jinými slovy alergická reakce se probudí. Tradiční čínská medicína tedy odpovídá na otázku, proč je člověk vůbec alergický nikoli na otázku na co je pacient alergický, jak to dělá medicína západní.

Autor: Alena Novotná

Reklama, která pomáhá