Tříděním odpadu podporuje Kolo pro život charitu

KPZ-2013-Karlovy-Vary-web-39.jpg

Zdroj: Mgr. Jiří Vlček, Charita sv. Anežky Otrokovice

Největší seriál závodů horský kol Kolo pro život přišel s novinkou – počínaje závodem v Koutech začal společně s účastníky závodů třídit odpad. Výtěžek z třídění navýšený o příspěvky partnerů a dárců podpoří Charitu sv. Anežky Otrokovice.

Reklama, která pomáhá

Asi každý si musí všimnout, kolik se na jednom závodě KPŽ nebo podobných akcí vyprodukuje odpadků, které končí nevytříděné na skládkách. Přitom stačí trocha dobré vůle a kromě šetření životního prostředí můžeme i pomáhat. Proto se pořadatelé seriálu Kolo pro život rozhodli, že počínaje závodem v Koutech začnou společně s účastníky závodů třídit.

„Nejdříve jsme začali za pomoci společnosti Rexam s tříděním hliníkového odpadu, tedy konkrétně hliníkových plechovek od nealkoholických nápojů Birell. Na závodech v Chuchli jsme pak díky společnosti SITA CZ začali třídit i plast,“ říká pořadatel závodů Roman Čermák. „Zdá se nám to jako skvělý nápad a pevně věříme, že nás v tom budou závodníci podporovat. Všichni se chceme kochat na svých vyjížďkách krásnou zdravou krajinou a dýchat čistý vzduch. A tady máme šanci přispět hned na dvě strany – tříděním odpadu naší přírodě trošku odlehčit a výtěžkem podpořit dobrou věc,“ dodává Čermák.

Tříděním odpadu pomáhají cyklisti dobré věci

Finanční prostředky, které z vykoupeného odpadu pořadatel závodů získá, jsou určeny na nákup velkokapacitní myčky nádobí pro seniorský dům, který provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Cena myčky je 50.200 Kč a minulá sbírka bohužel celý nákup nepokryla. K dnešnímu dni Charitě chybí 17.200 Kč. Projekt není pro Otrokovickou Charitu novinkou. Již před dvěma lety sbírali obyvatelé Zlínska hliník, aby podpořili nákup auta pro pečovatelskou službu.

Jak to probíhá - plechovky vracet Birellu, plasty do žlutých popelnic

S každým dalším závodem vylepšuje pořadatel díky svým partnerům systém sběru tříděného odpadu. Prázdné hliníkové plechovky se soustřeďují na stánku Birell, odkud je společnost Rexam stahuje a zpracovává. Veškeré plastové kelímky, PETky i bidony se pak počínaje závodem v Karlových Varech vhazují do tradičních žlutých popelnic rozmístěných v areálu. Důležité přitom je, aby tříděný plast nebyl příliš znečištěn zbytky jídla. O likvidaci a zpracování plastového odpadu se stará společnost SITA CZ.

„Závod v Chuchli pro nás byl prvním, kde jsme se pokusili na seriálu Kolo pro život třídit plast. A byli jsme mile překvapení - vytřídilo se více než 3000 kelímků. Jsme rádi, že podpoříme tříděním dobrou věc,“ říká manažerka pro komunikaci ve společnosti SITA CZ Kateřina Kodadová.

Proč třídit a recyklovat hliník

Výroba hliníku z hliníkové rudy (bauxitu) je energeticky vysoce náročná. Uvádí se, že spotřeba energie je až 3x větší než při výrobě plastu a až 25x větší než při výrobě skla. Současně je výroba náročná na spotřebu vody, vzniká velké množství nebezpečného odpadu a znečišťuje ovzduší. Jedna tuna hliníku se získá z přibližně 4 - 6 tun surového bauxitu. Výroba hliníku recyklací není také ekologicky bez škraloupu, ale stále se jeví jako výhodnější (spotřebuje např. až o 20% méně energie než výroba z přírodní rudy). Navíc se hliník na skládkách téměř nerozkládá. V našem konkrétním případě je možné z vrácených hliníkových plechovek vyrobit plechovky nové.

40 PETek na bundu aneb proč třídit plasty

Vytřídění plastu a dalších druhotných surovin z odpadu má dvojí pozitivní efekt - sníží se objem odpadu uloženého na skládku a pokud třídíme pečlivě, získáme cennou surovinu pro další výrobu. Věděli jste například, že zhruba 40 PET lahví stačí na vyrobení jedné fleecové bundy?

Třídění plastového i hliníkové odpadu je připravené i na další závody - Karlovarský AM bikemaraton Škoda Auto a Manitou Železné hory České spořitelny. „Věříme, že se s partnery dohodneme a budeme třídit i na dalších závodech. Jak se totiž ukázalo, mezi bikery je řada absolutních třídičů, takže nám to jde hravě. Budeme moc rádi, pokud díky této aktivitě a podpoře individuálních dárců budeme moci na Finálovém večeru předat Charitě celou částku 17.200 Kč,“ upřesňuje Čermák.

„Za tuto pomoc jsme velmi vděčni. Hliník jsme třídili v Otrokovicích celý minulý rok a nyní se nám podařilo zapojit také účastníky Kola pro život, což nás těší. Třídit a sbírat plánujeme opět od září po celých Otrokovicích, nově se mohou zapojit také firmy a soutěžit o ceny,“ dodává Jiří Vlček, zástupce ředitele Charity.

Autor: Mgr. Jiří Vlček, Charita sv. Anežky Otrokovice

Reklama, která pomáhá