Týden lesů – les a voda

ZO ČSOP Rokycany-Týden lesů 2019 - Les a voda-02.jpg

V úterý 14. května bylo za rybníkem v Holoubkově na Rokycansku rušno. Uskutečnila se zde totiž pod taktovkou pracovníků Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočky Plzeň zajímavá akce v rámci Týdne lesů. Ten letošní byl vyhlášen v termínu 13. až 17. května.

Reklama, která pomáhá

V tomto čase se lesníci po celé republice zapojují do mnoha akcí, jejichž cílem je zvyšovat zájem veřejnosti o les, jeho ekosystém i dřevo jako obnovitelnou surovinu. A aby toho nebylo málo, byla jako další téma vybrána voda. I z tohoto důvodu bylo místo situováno do blízkosti v nedávné době revitalizovaného rybníka, které je útočištěm řady druhů vodního ptactva. V rámci probíhající lesní pedagogiky tak přítomní, které tvořily dopoledne děti ze Základní a Mateřské školy v Holoubkově a odpoledne místní občané, mohli obdivovat lysky černé, kachny divoké, potápky roháče, labutě velké, ale i menší druhy opeřenců, např. sýkory koňadry či kosy černé.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem / ÚHUL / je organizační složkou státu řízenou Ministerstvem zemědělství České republiky, která se jako odborná organizace věnuje lesnictví a myslivosti. Největším úkolem ústavu je provádění Národní inventarizace lesů a samozřejmě i lesní pedagogika.

V dopoledním programu se školáci, kteří spolupracují s rokycanskou záchrannou stanicí, mohli přitažlivou formou dozvědět řadu zajímavých informací nejen o vodě, ale především o lese. V rámci naučné stezky tak plnily nejrůznější úkoly, které obohatily jejich povědomí o přírodě. Odpoledne si pak totéž vyzkoušeli i místní spoluobčané, kteří dorazili i přes relativně nevlídné počasí.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá