Ústecká komunitní nadace podpoří 8 neziskových projektů částkou téměř 250 000 Kč

Ústecká komunitní nadace-seky.jpg

Foto: Tomáš Lumpe

Ústecká komunitní nadace v rámci programu „Lidé a místo - posilování vztahu k místu“ podpoří 8 projektů neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem částkou 248 500 Kč. Půjde především o obnovy drobných památek a úpravy veřejných prostranství za účelem kulturního či sportovního vyžití.

Reklama, která pomáhá

O finanční podporu se ucházelo 31 subjektů žádající částku ve výši přes 1,1 mil. korun.   Ústecká komunitní nadace v rámci programu, jehož cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných již rozdělila  přes 1 mil. korun na 37 projektů.

Podpora sounáležitosti s místem je jedním ze tří klíčových programů podporovaných Ústeckou komunitní nadací, která působí na území bývalých okresů Teplice, Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice. „Posilování vztahu k místu je to, co našemu regionu dlouhodobě chybí. Jsme proto rádi, že zde vzniká mnoho projektů zaměřených právě na tuto oblast a najdou se dárci, kteří takovéto neziskové projekty rádi podpoří,“ řekla Kateřina Valešová, manažerka pro vztah s dárci Ústecké komunitní nadace.

Mezi úspěšnými projekty je například obnova litinového kříže při odbočce na Nakléřov  nebo oprava kamenných náhrobků ve Všemilech. Činoherák Ústí se chystá rodiny s dětmi a školní skupiny seznamovat s činností divadla a neformální skupina mladých lidí by ráda na kraji obce Chlumec vybudovat Bike park pro všechny. 

Podpořené projekty budou realizovány od 1. července 2015 do 30. června 2016. Více informací, včetně seznamu veškerých podpořených projektů je možné získat na www.komunitninadace.cz.

Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region" a je součástí nového grantového rámce Ústecké komunitní nadace, který vyjadřuje dlouhodobou strategii nadace. Podle ní se od roku 2013 řídí udělování nadačních příspěvků neziskovým organizacím či jednotlivcům.


O Ústecké komunitní nadaci

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes 1 400 projektů v celkové výši přes 39 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 41 mil. Kč.

Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost – každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation.

Autor: Kateřina Valešová, Ústecká komunitní nadace

Reklama, která pomáhá