V Motole promovala 11ka chlupáčků …

helppes-promoce-SDH14 567.jpg

Zdroj: HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

Získat vysokoškolský diplom není hračka. Své o tom vědí i asistenční, signální a doprovodní psi „made by Helppes“. Svého slavnostního promočního slibu se dočkají po téměř ročním náročném výcviku. V tento slavnostní den veřejně přislíbí „službu“ svému pánu – člověku s handicapem.

Reklama, která pomáhá

V sobotu 13. 9. 2014 se v areálu výcvikového centra Helppes - Neziskovky roku 2013 na Plzeňské ulici v Praze 5 slavilo. A že bylo co oslavovat. Nejenže se uskutečnila, v Motole již tradiční, promoce chlupatých absolventů Vysokého Učení Helppsího, katedry asistenčních psů, asistenčních signálních psů, asistenčních canisterapeutických psů a průvodcovských psů ročníku 2013/2014, ale obecně prospěšná společnost Helppes při té příležitosti oslavila své 13té narozeniny. V 10:30 byl zahájen již 12. ročník Super dne Helppes, který moderovala Jana Paulová a Mirek Konvalina.

Promující asistenty a jejich novopečené majitele – lidi s postižením, přišla podpořit spousta VIP osobností. Patrony 11ti nových asistenčních psů se stali Karel a Ivana Gottovi,  Marta Kubišová, Barbara Nesvadbová, Debbi, Leona Šenková, Veronika Rážová, Miro Žbirka, Martin France, Janis Sidovský a Pavel Vítek, Jan Bendig, Lukáš Konečný a skupina Portless.

Mezi dalšími významnými hosty byli primátor hl. m. Prahy - RNDr. Tomáš Hudeček Ph.D., starosta MČ Praha 4 – Pavel Caldr, 1. místostarosta MČ Prahy 5 – JUDr. Petr Lachnit a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Praha – Ing. Jaroslav Ďuriš.

V rámci bohatého programu bylo možné shlédnout také tři netradiční ukázky práce asistenčních psů. V první bylo návštěvníkům přiblíženo, jak se mají asistenční psi u svých paniček a páníčků, ve druhé ukázce bylo ukázáno, jak je důležité, aby trenér věděl, co a jak přesně po psovi chce a ve třetí byl demonstrován význam signálního psa a jeho výrazného označení speciálním postrojem.

Kontakty:
Zuzana Daušová
gsm: 603 769 864
info@helppes.cz

Veronika Paldusová
gsm: 739 077 641
info@helppes.cz

Reklama, která pomáhá