Volavka z Lážovic již nepotřebuje péči zvířecích záchranářů

Volavka popelavá.jpg

Zdroj: (Pavel Moulis)

Volavka popelavá je jedním z větších opeřenců, které lze u nás pozorovat po celý rok. Je vysoká kolem jednoho metru a v rozpětí dosahuje kolem 170 centimetrů. Váha se pohybuje od 1,5 do 2 kilogramů.

Reklama, která pomáhá

Opeření má různé odstíny šedi, staří ptáci pak mají hlavu i krk bílé a přes oko černý proužek. Mláďata jsou skoro celá šedá, jen na hlavě mají tmavší čepičku a nemají ani ozdobná pera v zátylí ani na hřbetě. Volavky jsou velmi přizpůsobiví ptáci, a proto jejich stavy pozvolna stoupají. Potřebují pouze vodu bohatou na drobné rybky a nepohrdnou ani hraboši na polích či loukách.

Hnízdí nejčastěji v koloniích, i když jsou známá i jednotlivá hnízda. V nápadně velkém hnízdě na stromě či na zemi v rákosí se objevují vejce již na přelomu března a dubna, na kterých sedí střídavě oba rodiče necelý měsíc. Další měsíc pak trvá péče o potomstvo. Dříve byla volavka popelavá považována za vzácnou, nicméně dnes se již stala běžným obyvatelem otevřené krajiny s vodní plochou.

V nedávné době jsme byli upozorněni, že v obci Lážovice nedaleko Hořovic se vyskytuje volavka popelavá, která nemůže létat. Okamžitě jsme se tedy vydali na místo a volavku odchytili.

Byť nebyla v příliš dobrém stavu, podařilo se nám ji vyléčit a v nedávné době i vrátit do volné přírody. Stala se tak dalším úspěšně vyléčeným pacientem, kterého jsme již v letošním roce přijímali. Jsme nesmírně rádi, že stále přibývá všímavých lidí, kteří nejsou lhostejní k živým tvorům a upozorní nás na ně. Samozřejmě, že ne vždy se živočicha podaří zachránit, ale za pokus to zcela určitě stojí. Stejně tak přibývá i obecních či městských úřadů, kteří naši pomoc vítají a v některých případech i finančně podporují.

Jsme za to moc rádi, neboť finančních prostředků není nikdy dost. Zvlášť v této době, kdy máme za sebou kompletní rekonstrukci záchranného centra v Rokycanech a výměnu zásahového vozidla, které pro dovoz zraněných živočichů nezbytně potřebujeme.

Volavka se zřejmě zamotala do rybářského vlasce, který ji bránit v létání. Několik dní se snažila lovit potravu u obecního rybníka v části Nové Dvory, které patří pod Lážovice. Díky všímavosti místní obyvatelky se dostala do péče rokycanské záchranné stanice živočichů, která ji vlasce zbavila. Po několika dnech se opět dostala do kondice a mohla být vypuštěna zpět do volné přírody.

Kolize s rybářskými vlasci je naštěstí vzácnější záležitostí u volavek či labutí, kterou musí řešit rokycanská záchranná stanice živočichů poskytující péči na Berounsku, Hořovicku a Rokycansku. Ročně tak přijímají dobrovolníci jen kolem deseti živočichů.

Autor: (Pavel Moulis)

Reklama, která pomáhá