Vyléčená káně opět v přírodě

ZOČSOP-káně.jpg

Ani období konce prázdnin nebylo pro rokycanské ochránce přírody dobou odpočinku. I několikrát denně vyjížděli za zraněnými živočichy. Nejinak tomu bylo i v případě samečka káně lesní, který se do nesnází dostal na okraji Rokycan, kde jej zřejmě srazil projíždějící automobil. Díky všímavosti nálezkyně byl okamžitě převezen do rokycanského záchranného centra, kde se po více než čtrnácti dnech zotavil natolik, že mohl být opět vypuštěn zpět do volné přírody. Bylo tak učiněno v honitbě Honebního společenstva Litohlavy – Klabava. S touto společností rokycanští ochránci přírody úzce spolupracují na nejrůznějších aktivitách podporující nejen spolkový život, ale i odbornou činnost v přírodě.

Reklama, která pomáhá

Káně lesní patří mezi nejrozšířenější dravé ptáky u nás se značně variabilním zbarvením. Často jej vidíme na různých vyvýšených místech v krajině nebo v okolí silnic, kde čeká na kořist – malé drobné obratlovce. Její potravou jsou vesměs hraboši polní, ale nepohrdne ani mršinou. Dorůstá až 60 centimetrů a rozpětí křídel dosahuje 110 až 130 centimetrů. Hmotnost káně se pohybuje od 750 do 950 gramů. Má kompaktní postavu, dlouhá široká křídla s černými konci letek, v letu pak široce rozevřený, krátký, zakulacený ocas s tmavým pruhováním a s tmavou páskou na konci, žluté neopeřené končetiny a žlutý, na konci černě zbarvený zobák. Obecně platí, že svrchu je káně zbarvena jednolitě, zatímco spodinu těla mívá světlejší a částečně pruhovanou. Pohlaví jsou zbarvena stejně. Hnízdo si buduje z větví vysoko v koruně stromu. Samice snáší dvě až čtyři bílá, červeno-hnědě skvrnitá vejce zpravidla v polovině dubna. Na nich pak sedí střídavě oba rodiče zhruba 33 až 35 dnů. Mláďata opouštějí hnízdo po padesáti dnech, přičemž jsou další dva měsíce dokrmována rodiči. Poté hnízdní teritorium opouštějí a usazují se jinde. V přírodě se dožívá kolem deseti let.

Nález zraněné káně tedy dopadl dobře. Po odchycení nálezkyní, předání ochráncům přírody k ošetření a následné vypuštění. Rádi bychom tedy poděkovali nálezkyni za rychlý a bezchybný zásah. Zároveň jsme nesmírně rádi, že přibývá lidí, kterým není lhostejný život v přírodě. Zvlášť vítáme ty, kteří živočicha nejen odchytí, ale i přivezou do našeho zařízení. Mohou se tak lépe seznámit s naším zařízením i dalšími aktivitami. Vždy je však lepší nejprve zavolat a domluvit se na postupu.

Díky systematické a seriózní práci s veřejností je velice málo případů na území kde působíme, tedy Berounsku, Hořovicku a Rokycansku, kdy bychom zasahovali zbytečně. Děkujeme tedy všem, kteří se na kvalitním servisu rokycanských ochránců přírody podílí a je potěšitelné, že to nejsou jen všímaví lidé, ale i policisté a hasiči, kteří s námi velice úzce spolupracují. I za to jim patří velký dík, neboť v některých případech bychom se bez jejich techniky neobešli. Zároveň přibývá i případů, kdy se nálezci stávají i finančními podporovateli našich aktivit. I to je výraz uznání a ocenění naší práce. I v letošním roce jsme zaznamenali enormní zájem o podporu naší činnosti a věříme, že tento vývoj bude pokračovat i nadále.

Pokud se i Vy chcete podílet na podoře našich aktivit, kontaktujte nás na tel. 603239922, kde Vám podáme vyčerpávající informace jak pomoci. Nemusíte pomáhat jen finančně, ale můžete navštívit i některou z námi pořádaných akcí, jejichž seznam najdete na www.csop.erc.cz

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá