Vypouštění zajíců se daří

ZO ČSOP Rokycany-zajíci-PICT44549.jpg

O tom, že spolupráce myslivců a ochránců přírody se vyplatí už alespoň na území, kde své aktivity realizuje rokycanská záchranná stanice živočichů, nikdo nepochybuje. V nedávné době však došlo k dalšímu posunu v této oblasti. Vzhledem k tomu, že rokycanská stanice a nejen ona, přijímá čím dál tím více živočichů, kteří se dostanou do nesnází, zřizuje postupně síť svých spolupracovníků. Ti se pak intenzivně věnují jednomu živočišnému druhu s velmi dobrými výsledky. Rokycanští tak mají odborníka na netopýry, veverky, ale i zajíce.

Reklama, která pomáhá

A právě zajíci polní, respektive jejich zdařilý odchov, nastartoval další možnosti spolupráce s myslivci a následnou podporu tohoto druhu drobné zvěře přímo v přírodě. Odchov zajíce není jednoduchou záležitostí a tak za rokycanské zvířecí záchranáře tuto starost přebral Miroslav Ryba z Chrástu. Nalezená mláďata a je jich kolem deseti ročně se tak dostanou do péče zkušeného chovatele, který je odchová a následně ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Pernarec ze severního Plzeňska vypustí. Ani vlastní vypouštění není jednoduché. Nejprve je nutné zajíce aklimatizovat ve vypouštěcí obůrce a zhruba po měsíci vypustit v místech, které důvěrně znají.

Zajíc polní, ač se to možná nezdá, je velice náchylný nejen na stres, prostředí, ale i potravu. To si velice dobře uvědomují členové spolku, kterých je dvacet šest a hospodaří zhruba na 2200 hektarech. Ve smíšené honitbě lze kromě zajíců, které tato veselá parta členů Hubertova cechu vypouští vždy po deseti kusech již sedmým rokem, spatřit zvěř srnčí, černou a sičí. A právě sika – nejpočetnější zvěř této oblasti – dala podnět ke zřízení kroužku mladých myslivců pod vedením ing. Lucie Chumové a Marie Hebíkové, jak jinak než s názvem „Sikáči“. Je sympatické, že podpora výchovy mladé generace myslivců není realizována jen místními myslivci, ale i rodiči, mateřskou a základní školou, což dává naději v dalších aktivitách. A že jich není málo lze nalézt na www.sikaci.cz . Děti se pravidelně scházejí po vyučování a pokud počasí dovolí, tráví většinu času v přírodě. Vše je pochopitelně směřováno k myslivosti se zaměřením na praktické i teoretické znalosti, které členové kroužku každoročně zúročují v soutěži mysliveckých znalostí s názvem „Zlatá srnčí trofej“, kde prokazují velice dobré znalosti.

Do záchranných stanic sdružených v projektu „Národní síť záchranných stanic“ se ročně dostává více než dvacet tisíc volně žijících živočichů, z toho je více než sedm tisíc jedinců spadajících do kategorie zvěř. V případě zajíců se jich do zvířecích nemocnic dostává více než pět set, což je velice slušný genetický potenciál k podpoře tohoto druhu. Stačí jen chtít a využít možnosti, tak jako jí využili myslivci z Mysliveckého spolku Pernarec.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá