Výroční ceny za přínos v oboru nízkoprahových služeb znají své nominované

cas-boty_all4_3m.jpg

Každoročně udělované Výroční ceny České asociace streetwork za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb, tzv. ČASované boty 2016 budou slavnostně vyhlášeny a předány 24. května v rámci minikonference ČAS „Streetwork 2017 - Co nového v oboru?“. Konference se uskuteční v Domě světla, Malého 282/3, Praha 8.

Reklama, která pomáhá

Nominováni na cenu jsou (dle abecedy) v Kategorie pracovník - Osobnost roku 2016: Kateřina Baňacká - sociální pracovnice a vedoucí sociální práce, In IUSTITIA o.p.s.; Michal Krebs - vedoucí terénního a nízkoprahového týmu La Strada o.p.s. a Markéta Řezníčková - terénní sociální pracovnice, TP SANANIM. V Kategorii zařízení - Tým roku 2016 - Cena Bohemia Energy: tým organizace Jako doma - Homelike, o. p. s.; tým projektu Poradna Justýna, In IUSTITIA o.p.s. a tým Terénního programu a nízkoprahové poradny „Nízkoprah“, La Strada o.p.s. V Kategorii Skokan roku 2016: Kateřina Kastnerová - Sociální pracovnice/Terénní pracovnice NZDM Dixie, YMCA Praha; Zuzana Kříčková - Terénní pracovnice, Jako doma - Homelike, o.p.s. a Jan Vondráček - Sociální pracovník v Nízkoprahovém klubu Vrtule, Salesiánské středisko mládeže Praha a koordinátor NZDM pracovní skupiny Župan. Všechny nominace si můžete přečíst zde.

Vyhlášení a slavnostní předání cen proběhne 24. května od 11:15 v rámci minikonfere ČAS „Streetwork 2017 - Co nového v oboru?“ v Domě světla (Malého 282/3, Praha 8). Exkluzivním partnerem ceny pro Tým roku je společnost Bohemia Energy, která je zároveň hlavním partnerem virtuálního nízkoprahového klubu jdidoklubu.cz. O nominacích rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří vybírali z celkem 20 došlých návrhů pro 8 osobností, 8 týmů a 3 skokany roku. Celkové vítěze vybrala Rada ceny ve složení zástupců loňských vítězů, vedení České asociace streetwork a zástupce hlavního partnera Bohemia Energy.


Česká asociace streetwork. z.s. již dvacet let vytváří příznivé klima pro rozvoj nízkoprahových sociálních služeb, podporuje profesionalizaci oboru, stanovuje měřítka kvality, provádí hodnocení kvality poskytovaných služeb, realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost, zejména vzdělávací a výcvikové programy, organizuje profesní setkání, konference a semináře. Asociace pořádá pravidelně Týden nízkoprahových klubů a uděluje výroční cenu Časovaná bota. ČAS vyrobila také dokumentární film o nízkoprahových klubech a mladých lidech Čekárna na dospělost. Pro lepší informovanost oboru spravuje portál streetwork.cz. Provádí pravidelné výzkumy, rozvíjí mezinárodní výměnu zkušeností a realizuje inovativní projekt terénní práce v prostředí internetu Streetwork online (www.jdidoklubu.cz). Provozuje Restart Shop, dobročinný obchod s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež v Biskupské ulici v srdci Prahy, který nabízí mladým lidem tréninková pracovní místa (www.restartshop.cz).


Nominováni na cenu jsou (dle abecedy)

Kategorie Skokan roku 2016

Kateřina Kastnerová - Sociální pracovnice/Terénní pracovnice NZDM Dixie, YMCA Praha
Na stáž do NZDM původně vůbec nechtěla, ale strávila tam 4 měsíce a zvládala ji skvěle. O pár let později v listopadu 2015 se objevila na výběrovém řízení na terénního pracovníka NZDM Dixie, kde byla vybrána. Kateřina v mnoha ohledech překvapila - nejenže zvládla nástup do terénu v zimním období, ale velice rychle dokázala oslovit a navázat na sebe a službu skupiny starších klientů 15-22 let v dolních Holešovicích. Kateřina dokáže skvěle hledat s klienty smysluplné zakázky a motivovat je k řešení. Pomáhá klientům s vyřizováním osobních záležitostí, dokáže si však připravit i mnoho výtvarných a jiných aktivity. Se zakázkami se na ní obrací jak dívky, tak i chlapci. Kateřina je přirozená, zároveň dokáže držet hranice a nastavovat pravidla kontaktu.

Zuzana Kříčková - Terénní pracovnice, Jako doma - Homelike, o.p.s.
Zuzana má zkušenost s bezdomovectvím a sociální tísní, sama z ní ještě úplně nevystoupila, ale přesto ne naplno věnuje pomoci a podpoře dalším ženám v rámci terénní práce na plný úvazek. Nekončí u pomoci v terénu, ale aktivně se zasazuje za zlepšení situace lidí bez domova a oboru sociální práce v rámci Platformy pro sociální bydlení, skupiny aktivních lidí bez domova Chceme bydlet či platformy pro radikální sociální práci KRISA. Mluví na demonstracích, do médií i s politiky o právech lidí čelících chudobě a prolamuje předsudky.

Jan Vondráček - Sociální pracovník v Nízkoprahovém klubu Vrtule, Salesiánské středisko mládeže Praha, koordinátor NZDM pracovní skupiny Župan
V roce 2016 Honza úspěšně absolvoval vyšší odbornou školu a nedlouho poté nastoupil do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vrtule na pozici kontaktního pracovníka. Velmi rychle se stal páteřním pracovníkem klubu a po zaučení, začal přinášet nové podněty a energii. Rozjel individuální práci na vysoké úrovni jako zkušený pracovník, nebojí se práce se skupinou a skupinovou normou, rovnou se ujal práce s klubovým týmem na „Nízkoprahovou ligu férového fotbalu“. V tom samém roce rovněž kandidoval na pozici koordinátora pražské pracovní skupiny Župan, kterou od té doby úspěšně koordinuje.

Kategorie pracovník - Osobnost roku 2016

Kateřina Baňacká - vedoucí sociální práce, In IUSTITIA o.p.s.
Kateřina Baňacká je vedoucí sociální práce v organizaci In IUSTITIA, která se věnuje pomoci obětem trestných činů z nenávisti. Službu odborného sociálního poradenství v ambulantní a terénní formě vybudovala od samého počátku, neúnavně a proti všem bariérám a nástrahám, které registrace a rozvoj nové služby přináší. Vybudovala též službu odborného sociálního poradenství pro ženy v sociální tísni Poradna Justýna, která je poskytována přímo v terénu (ve vozidle), tak aby řešila bariéry v přístupu do kamenných či příliš vzdálených poraden.

Michal Krebs - vedoucí terénního a nízkoprahového týmu La Strada o.p.s.
Michal stál u zrodu terénního programu, pomáhal připravit jeho koncept a stal se hlavním průkopníkem specifické terénní práce s obchodovanými a vykořisťovanými lidmi. Svou práci nelimitoval pouze na „terén“. Byl a je si vědom nezbytnosti přenosu a předávání zkušeností a znalostí, proto je spolu-autorem několika manuálů a zároveň svým příkladem a trpělivostí „vychoval“ několik mladých terénních pracovníků a pracovnic. Obor rozvíjí jak v praktické, tak v teoretické rovině a díky svým charakterovým vlastnostem a mnohaleté pracovní zkušenosti je neocenitelným terénním pracovníkem, leaderem i kolegou.

Markéta Řezníčková - terénní sociální pracovnice, TP SANANIM
Možná tolik neznáte Markétu z konferencí a jiných oborových setkání. Ale pokud se zeptáte na Markétu lidí, kteří užívají drogy a pohybují se na otevřené drogové scéně v Praze, tak se dozvíte, že to je člověk, který jim naslouchá a který jim skutečně pomohl - bytím v kontaktu, nasloucháním radami i asistencemi. Markéta pracuje v Terénních programech SANANIM již více než 15 let a za tu dobu pomohla mnoha klientům, včetně těch, se kterými je spolupráce náročná.

Kategorie zařízení - Tým roku 2016 - Cena Bohemia Energy

Jako doma - Homelike, o. p. s.
Důvodem nominace je zapojení cílové skupiny, inovativní a kreativní přístup k řešení problematiky bezdomovectví, skvělé nápady, velké úsilí při jejich realizaci a překonávání překážek. Taktéž pěkná práce s veřejností a médii a osvětová činnost.

Poradna Justýna, In IUSTITIA o.p.s.
Mobilní poradna Justýna jako jediná svého druhu v ČR přináší jedinečný koncept poradny, která poskytuje bezpečný poradenský prostor přímo v autě. Umožňuje tak klientkám, pro které je obtížné dojít do kamenné poradny, získat odborné sociální poradenství a právní poradenství přímo v terénu. Druhým specifikem poradny je poskytování kvalitní právní pomoci, která umožňuje klientkám dosáhnout spravedlnosti. Advokátky/právničky poskytují poradenství a především zastupování v trestním, civilním i správním řízení, to je v kontextu ostatních služeb určených ženám bez přístřeší zcela unikátní. Ženám, které jsou sociálně znevýhodněné, vrací naději na úspěch v právním řízení. A to je zvlášť důležité pro cílovou sociální skupinu, která se se sociálním znevýhodněním a marginalizací setkává i ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Terénní program a nízkoprahový poradna „Nízkoprah“, La Strada o.p.s.
Návrh na ocenění terénního týmu La Strady za jejich dlouhodobou práci ve prospěch obchodovaných a vykořisťovaných lidí navazuje na ukončení dlouhodobého projektu zaměřeného na vyhledávání žen migrantek v uzavřených či těžko dostupných prostředích. Terénní a nízkoprahový tým La Strady se věnuje cílové skupině a oblasti, která není v rámci streetworku a terénní práce úplně běžná. Ani metody práce tohoto týmu se nemohou řídit běžnými metodikami. Vzhledem k problematice a k velmi závažné trestné činnosti, kterou obchod s lidmi je, musí být terénní tým La Strady velmi nenápadný až neviditelný, aby nedošlo k ohrožení ani pracovníků, ani osob z cílové skupiny.

Autor: Mgr. Jiří Kocourek, Česká asociace streetwork, z.s.

Reklama, která pomáhá