Výtěžek Tříkrálové sbírky v Litoměřicích opět potěšil

dchlm-tri-kralove-2018-Pokladničky je třeba nejprve rozpečetit.JPG

Výtěžek Diecézní charity Litoměřice ze čtvrtečního rozpečeťování činí celkem 252 364 Kč, což je o 29.553 Kč více, než v loňském roce (222 811 Kč).

Reklama, která pomáhá

Rozpečeťování většiny tříkrálových pokladniček Diecézní charity Litoměřice (celkem 94) proběhlo pod dohledem paní Chrudimské zástupce Města Litoměřice ve čtvrtek 18.2.2018 v budově Diecézní charity Litoměřice. Tyto kasičky plnili koledníci na litoměřickém náměstí a v okolních obcích Litoměřic (celkem 43 obcí) a na přístup dárců si nemohli stěžovat. „Lidé byli zlatí. Koleda se už v mnoha obcích stala tradicí. Lidé na nás čekají, obdarovávají děti sladkostmi a bez požehnání na dveře nás odejít nenechají. Asi i kvůli tomu jsme letos měli nadšené koledníky jako nikdy před tím. Věřím, že už se nám podmínky pro koledu budou v následujících letech jen zlepšovat,“ hodnotí letošní přístup dárců Veronika Vedejová, koordinátorka sbírky v litoměřické diecézi.

Kromě Litoměřic rozpečetila Diecézní charita Litoměřice pokladničky již také v Ploskovicích, Liběšicích a Úštěku, kde se celkem vykoledovalo 44.652 korun. Dále pak spočítala výtěžek ve Štětí (45.296 korun), v Mladé Boleslavi (8.466 korun), v Jiřetíně pod Jedlovou (22.096 korun) a čeká ji rozpečeťování ještě v Chomutově a Mnichově Hradišti, kam vyslala své koledníky. Prozatím tedy činí celkový výtěžek Diecézní charity Litoměřice 372 874 Kč, a již nyní přesáhl celkový výtěžek loňský (314 747 Kč).

„Všem dárcům i koledníků a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky patří náš veliký dík a obdiv. Bez jejich ochoty a nadšení by se tato akce nikdy nemohla uskutečnit. Jsme rádi, že i v letošním roce budeme moci pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují,“ vyjadřuje svůj dík Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Letošní výtěžek pomůže například tříletému Toníkovi z Jirkova s dětskou mozkovou obrnou, kterému umožní pobyt v rehabilitačních lázních, jenž nehradí pojišťovna nebo zakoupením notebooku chlapci z Libochovic, který po těžké nemoci zůstal upoután na invalidní vozík a často komunikuje se školou z domova.

Koordinátor Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi: Veronika Vedejová, telefon: 416 531 361, 734 435 168, e-mail: veronika.vedejova@ltm.charita.cz

Autor: Edith Vlčková, Diecézní charita Litoměřice

Reklama, která pomáhá