Výtěžek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi opět potěšil

dchl-Děkujeme za Vaši  štědrost..JPG

Diecézní charita Litoměřice již rozpečetila všechny tříkrálové pokladničky a výtěžek je rekordní. Vykoledovala krásných 2 349 405,00 Kč. (V roce 2016: 2 201 357,00 Kč.)

Reklama, která pomáhá

Do koledy v litoměřické diecézi se letos zapojilo celkem 23 charit, farností a děkanství a tři králové tak díky štědrosti dárců naplnili 914 pokladniček.

„Na sbírce se podílelo téměř 3000 dobrovolníků, ať už jako koledníků, vedoucích skupinek nebo organizátorů sbírky, bez nich by sbírka nikdy nemohla probíhat v takovém rozsahu. Všem těm, ale v neposlední řadě také dárcům, patří veliký dík nejen od nás, jako zástupců charit, ale především od těch, kterým sbírka pomůže,“ hodnotí sbírku Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice a Veronika Vedejová, koordinátorka sbírky v litoměřické diecézi dodává: „Nadšení z výtěžku sbírky je určitě veliké, neméně se ale radujeme ze samotného průběhu sbírky a především z přístupu lidí. Setkávali jsme se s neskutečnou vřelostí a otevřeností, s nadšením, že nás vidí a ne jednou jsme museli vysvětlovat, proč jsme ještě do dané obce nedorazili, že na nás již čekají. Výtěžek, i když hodně pomůže, není hlavním smyslem Tříkrálové sbírky, máme tedy velikou radost, že se nám daří naplňovat i to nejdůležitější, a tím je nesení radostné zvěsti o narození Krista a potěšení druhých.“  

Výtěžek letošní sbírky pomůže například nákupem kojenecké výživy pro azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou, nákupem kompenzačních pomůcek pro Domov sv. Zdislavy v Litoměřicích, nákupem léků nad rámec zdravotního pojištění pro Hospic sv. Štěpána, úhradou léčebných masáží pro dvou a půl letého chlapečka z Libochovic, které nehradí pojišťovna, nákupem školních pomůcek pro znevýhodněné děti a spoustě dalším potřebným.

Charita již také poděkovala tříkrálovým koledníkům, kteří měli v neděli 22. 1. 2017 na hodinu a půl zimní stadion Kalich v Litoměřicích jen pro sebe.

Koordinátor Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi: Veronika Vedejová, telefon: 416 531 361, 734 435 168, e-mail: veronika.vedejova@ltm.charita.cz

Autor: Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice

Reklama, která pomáhá