Vztah s koněm bez násilí

COOLna_seminar rec koni_04_2015.jpg

22. 4. 2015 proběhl v prachatickém nízkoprahu COOLna seminář zaměřený na přirozenou komunikaci s koňmi. Pro mladé teenagery byl připravený velmi pestrý program plný interaktivních her, prezentací, videí a fotek, díky kterým účastníci nejen lépe porozuměli řeči koní, ale také lépe poznali sami sebe.

Reklama, která pomáhá

Co to vůbec přirozená komunikace s koňmi je a jak lze její principy využít také v osobním životě, vysvětlila coolňákům Martina Votípková z hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr. „Systém přirozené komunikace s koňmi vychází z pozorování chování koní v jejich přirozeném prostředí a je založen na vzájemné úctě, respektu a porozumění,“ objasnila Martina.

Možná by se někomu mohlo na první pohled zdát, že toto téma do nízkoprahu nepatří, ale dle slov realizátorky COOLny Eriky Švehlové se o opaku přesvědčili všichni zúčastnění. „Na základě modelových situací si účastníci mohli zažít, jaká pravidla mezi koňmi fungují a jak jsou blízká pravidlům v naší společnosti“, prozradila Erika Švehlová. „K tomu, abyste si vybudovali vztah s koněm, je potřeba vzájemného respektu a důvěry na obou stranách, bez nadbytečné síly a donucovacích prostředků. A respekt a důvěra by měly být základem vztahů mezi lidmi“, dodala Erika.

K tomu, aby člověk mohl ovládat tak velké a silné zvíře, bez pomoci donucovacích nástrojů, musí především věřit sám sobě, protože na koně žádné přetvářky ani masky neplatí. „Rovněž si nepomůžeme ani silou, protože na přibližně pěti set kilového tvora lidské svaly rozhodně nestačí. Jedinou možností jak si podmanit takové zvíře je vzájemný respekt, ale zároveň si člověk musí být vědom vlastní vnitřní síly“, přiblížila práci s koňmi Martina Votípková.

Uživatelé, kteří navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna měli možnost odhalit, co se v nich skrývá a uvědomit si, na čem by měli pracovat. Byla jen jediná věc, kterou účastníci nemohli skousnout: proč Martina nepřivedla živého koně? Martina s úsměvem reagovala, že příště to snad vyjde.


Kontakt:
Bc. Erika Švehlová, realizátorka NZDM COOLna, e-mail: coolna@portusprachatice.cz, tel: 732 533 909  www.portusprachatice.cz
Hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr: www.vladykuvdvur.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna poskytuje podporu a pomoc mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní nebo sociální situaci, mají sklon k rizikovému chování nebo jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy.
Více na: www.portusprachatice.cz

Vladykův dvůr je členem České hiporehabilitační společnosti (ČHS) a věnuje se dvěma hiporehabilitačním disciplínám a to „Aktivitám s využitím koní“ a „Hipoterapií“. Aktivity s využitím koní je obor hiporehabilitace zabývající se speciální pedagogikou, sociální pedagogikou a sociální prací využívající prostředí určené pro chov koní, práci s nimi a interakci jakožto prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením či specifickými potřebami. Vladykův dvůr se věnuje Aktivitám s využitím koní prostřednictvím činnosti Kroužku přirozené komunikace s koňmi.
Více na: www.vladykuvdvur.cz

Autor: Mgr. Alena Doležalová, Portus Prachatice, o.p.s.

Reklama, která pomáhá