Ywuška spojuje nejstarší a nejmladší generaci

Den otevřených dveří.jpg

Zdroj: (Iva Fundová-Macková)

Dvě neziskovky - YWCA v ČR a Protěž, dobrovolnické centrum – zahajují na Praze 10 netradiční projekt denního stacionáře pro seniory, jehož program bude propojen s aktivitami dětí ve školce.

Reklama, která pomáhá

V pondělí 20. ledna se zájemci mohou seznámit v sídle YWCA (Rybalkova ulice č. 33, Praha 10) jak s prostředním, tak programem a rozsahem poskytovaných služeb. Záštitu nad Dnem otevřených dveří převzal starosta M. č. Praha 10 Bohumil Zoufalík a patronát přijala Petra Janů. Čas 10,00 až 12,30 je vyhrazen pro media a zvané hosty a doba 13,00 až 16,00 pro veřejnost. Pravidelný provoz zahájí Ywuška 3. února 2014.

Jednou z aktuálních potřeb české společnosti je zajištění péče o seniory, kteří zatím žijí v domácím prostředí, ale už nemají dostatek sil zajistit pravidelný chod své domácnosti a při drobnějších zdravotních problémech žít plnohodnotným životem. Vzrůstá i počet tzv. sendvičové generace, tedy lidí v produktivním věku, kteří pracují a zároveň se starají o své prarodiče a o děti. Ti pak řeší, jak sladit svůj profesní život s povinnostmi v širší rodině. Obvykle jeden dospělý, častěji žena, opouští své zaměstnání a pečuje o seniory a děti. Třebaže základní potřeby obou těchto generací jsou shodné, jejich naplňování si vyžaduje odlišný přístup a různou časovou investici. To se časem odráží nejen na poklesu životní úrovně celé rodiny, ale současně i na nárůstu psychických a fyzických problémů těch, kteří trvale, byť s láskou, pečují o své nejbližší. To vede k nárůstu finančních požadavků na stát v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

Program spolupráce mezi generacemi v projektu Ywuška bude mít přínos pro všechny zúčastněné. Dnešním dětem totiž chybí pravidelný kontakt s nejstarší generací a potřebují se neformálně učit respektu a službě starším. Senioři se naopak od těch nejmenších mohou naučit chápat jejich potřeby a vidění světa mladé generace. Střední generaci v projektu budou zastupovat odborníci a odborné lektorky.

„Máme dlouholeté zkušenost jak se školičkou a činností pro rodiny s malými dětmi, tak s klubem seniorů. Máme i vhodné prostory, nikoli ale zkušené pracovníky-pečovatelky. Prostřednictvím Komunitního plánování m. č. Prahy 10 jsem se rychle s kolegyní Tamarou Svrčkovou domluvila na spolupráci a připravily jsme společně tento projekt“, objasňuje Jiřina Kozderová za občanské sdružení YWCA v ČR.

„Zaměření na propojování generací vychází z naší zkušenosti s tím, že když jsme např. připravili pro domovy seniorů program se školními dětmi nebo s dětmi z Klokánku, tak se to vždycky setkalo s velkým úspěchem. O žádné obdobné zkušenosti ze zahraničí nevíme,“ komentuje zákulisí vzniku projektu Tamara Svrčková.

Program v Ywušce bude obsahovat pro 10 až 12 seniorů nad 70 let: trénink paměti, kondiční a rehabilitační cvičení, literárně-kulturní program, společné vycházky do parku Grébovka, vzdělávací přednášky atd.  Během dopoledne proběhne navíc lekce společné činnosti s předškoláčky (např. výtvarná či hudební činnost).  Podle individuálního zájmu senior další čas v klubovně stráví četbou, společenskými hrami, poslechem hudby, apod. Zajištěno bude pro ně i stravování (dopolední a odpolední svačina, oběd). Prostory mají zajištěn bezbariérový přístup a ozvučení. Během roku se mohou senioři též zúčastnit dalších akcí pořádaných YWCA, jako je např. Rodinný karneval, oslava Dne matek, Mikulášská nadílka nebo Vánoční besídka, a tak prožít sváteční chvíle v přátelské atmosféře s oběma mladšími generacemi. Pořadatelské organizace se snaží tímto projektem přispět ke zlepšení porozumění mezi generacemi a atmosféry ve společnosti.

Více informací zde

Autor: (Iva Fundová-Macková)

Reklama, která pomáhá