Ženy chtějí podnikat, ale chybí jim odvaha a finance

woman-typing-writing-windows.jpg

Zdroj: www.pexels.com

Více než polovina žen zvažuje podnikání, většina se ale obává nedostatku financí na jeho rozjezd nebo byrokracie a administrativy. Vyplývá to z do dotazníkového šetření nestátní neziskové organizace Portus Prachatice, o.p.s., které zjišťovalo podnikatelské aktivity žen nebo jejich zájem se do podnikání pustit. Šetření se účastnila více než padesátka žen z okresu Prachatice, uskutečnilo se v 1. polovině tohoto roku a bylo součástí projektu Práce a děti pod jednou střechou podpořeného Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Reklama, která pomáhá

Ze šetření vzešlo, že 2 třetiny žen sice nikdy nepodnikaly, přestože to zvažovala více než polovina z nich. Dotázané ženy zvažují především takové podnikatelské oblasti, které by mohly i nadále skloubit s péčí o děti a rodinu. Chtějí například vést účetnictví, lektorovat, vést poradenskou činnost, provozovat bufet, učit cizí jazyky nebo zakázkově šít. „Téměř většina z nich uvedla, že by je v podnikání podporovalo především jejich nejbližší okolí, tedy manžel nebo partner, rodiče či přátelé. V zahájení podnikatelské činnosti jim však brání obavy, že narazí na překážky, které jim mohou tyto aktivity hatit. Toho se obává téměř 70 % dotázaných žen,“ uvedl ředitel Portus Prachatice, o.p.s. Petr Šmíd.

Zajímavostí je, že se do šetření zapojily především ženy, které v současné době pracují, přestože je projekt zaměřen především na maminky pečujících o děti do 6 let věku. Zaměstnané respondentky jsou často vysokoškolačky a působí v hospodářských oblastech: ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v soukromém sektoru.

„Při dotazníkovém šetření nás zajímalo, zda respondentky vůbec někdy podnikaly, nebo zda podnikání zvažovaly. Zahájit podnikatelskou činnost a následně ji rozvíjet totiž může leckdy vyřešit nezaměstnanost mladých žen, ale i mužů, vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené. Obzvláště vracejí-li se do zaměstnání po mnohaleté pauze. Najít si pro ně adekvátní profesní uplatnění pak nebývá lehké, a to ani v regionech s tak nízkou mírou nezaměstnanosti jako je Prachaticko nebo Vimpersko,“ uvedla Tereza Ksandrová, manažerka projektu.

Dotázané byly nejčastěji ve věku od 26 do 45 let, přestože se do šetření mohla zapojit jakákoliv dospělá žena. „Pouze 18 % z nich je bezdětných, naopak 44 % z nich má alespoň dvě děti. Téměř dvě třetiny žen jsou vdané a jen 22 % svobodných,“ doplnil Petr Šmíd, ředitel Portus Prachatice, o.p.s.
Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření zveřejní nezisková organizace na svých webových stránkách www.portusprachatice.cz

Autor: Mgr. Alena Doležalová, Portus Prachatice, o.p.s.

Reklama, která pomáhá